_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 22, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych:

1. „Remontu elewacji południowej i wschodniej budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”,

2. „Izolacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”,

3. „Remont muru z cegły na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22,

4. „Remont terenów utwardzonych nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy - remont elewacji

Formularz ofertowy - remont klatki schodowe

Formularz ofertowy - remont muru ceglanego

Formularz ofertowy - remont terenu utwardzonego

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

2018-01::1515237702-box-right2.jpg