_default.jpg

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 15.03.2019r.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót polegających na wymianie nawierzchni istniejących terenów utwardzonych na działkach nr 1972/20 i 2182/20 zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Kilińskiego".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) obejmujący

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy FO (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia z pkt. 8.1 SIWZ,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych robót,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-01::1515237702-box-right2.jpg