_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów
 w zasobie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Zestawienie budynków - zima 2019-2020 - załącznik nr 1
Mapy zasadnicze
Formularz oferty akcja zima 2019-2020 - załącznik nr 2
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 3
Wzór umowy

2018-01::1515237702-box-right2.jpg