_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 25, działając
w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychów
 i przyziemia części oficynowej na cele mieszkalne w budynku mieszkalno – usługowym oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu budynku usługowego na cele usługowe w Pszczynie przy ul. Dworcowej nr 25, działki nr 486/48, 1619/48, 1184/15, 448/48, 141/48”

Specyfikacja zamówienia wraz z dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa

Galeria zdjęć:

2018-01::1515237702-box-right2.jpg