_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa instalacji C.O. dla budynku przy ul. Sznelowiec 20-22”.

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 Warunki gwarancji

Opis techniczny Sznelowiec 20-22

Rzuty Sznelowiec 20-22

Kotłownia Sznelowiec 20 przedmiar

Kotłownia Sznelowiec 22 przedmiar

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg